พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร.

เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร. ณ ศาลามาตุลี