พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ร้อย บร.กบร.ศสร.