พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ
พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก ณ รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์