เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศสร.และคณะ เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ฯ

เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ เวลา

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)

ประกาศ ศูนย์การกำลัง

Continue reading