เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๑

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ พ.อ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร.

เมื่อ ๕ ก.พ. ๖๒ เวลา

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)

ประกาศ ศูนย์การกำลัง

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร.

เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๒ เวลา

Continue reading