พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑ มี.ค. ๕๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.