พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ

เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๖๒๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ และมอบสินน้ำใจแก่หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการฝึกฯ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จว.ก.จ.