วัน: 6 มีนาคม 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวล

Continue reading