พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.