พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด ณ วัดบันไดทอง จ.เพชรบุรี