พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมช

เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี ศสร.