พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร.