พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​ ส.สัสดีอาวุโส​ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น(สื่ออิเล็กฯ)​รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​ ส.สัสดีอาวุโส(สื่ออิเล็กฯ)​ รุ่นที่ ​ ๔ ณ ห้องเรียนธรรมชาติ รพศ.กศ.รร.กสร.ศสร. และ โรงเลี้ยง​ รร.กสร.ศสร.