พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีชมพูในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้างสัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี