พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดงในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี