Day: March 15, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีพระสวดอภิธรรมศพมารดาของ ส.ต. ทวีชัย น้อยดี

เมื่อ ๑๕ มี.ค ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีพระสวดอภิธรรมศพมารดาของ ส.ต. ทวีชัย น้อยดี ณ วัดมาลัยทับใต้ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ)

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร.(วาระพิเศษ) ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จาก ศร. ณ สนามหน้า บก.ศสร. และซักซ้อมแผนดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลัง สป.๕

Continue reading