พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จาก ศร. ณ สนามหน้า บก.ศสร. และซักซ้อมแผนดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลัง สป.๕