พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ)

เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร.(วาระพิเศษ) ณ หอประชุม ศสร.