Day: March 16, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ

เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมภริยาเป็นประธานฌาปนกิจศพและมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของ ร.ต. ภิญโญ เบ็ญจวรรณ ณ วัดโคกหม้อ อ.สามชุก จว.สพรรณบุรี

Continue reading