รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง นายสิบธุรการ ศสร. ( อัตราสิบเอก) อ่านต่อ