Month: March 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการสาธิตการดับเพลิงและให้คำแนะนำในการดับเพลิง โดยเจ้าหน้าที่จาก ศร. ณ สนามหน้า บก.ศสร. และซักซ้อมแผนดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลัง สป.๕

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดง

เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีแดงในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​ ส.สัสดีอาวุโส​ รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมและพบปะ ผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ , หลักสูตร ส.สัสดีชั้นต้น(สื่ออิเล็กฯ)​รุ่นที่ ๑ ​และหลักสูตร​

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส ( สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ) รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล

เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา ศสร. พบปะแม่บ้านและครอบครัวของกำลังพล ศสร. กลุ่มสีชมพูในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้างสัมพันธ์ดี และคุณภาพชุมชน

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมช

เมื่อ ๑๑ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พบปะแม่บ้านและครอบครัวกลุ่มสีเหลืองในงาน สังสรรค์ สามัคคี เสริมสร้าง สัมพันธ์ดีและคุณภาพชุมชน ณ ศาลามาตุลี ศสร.

Continue reading

นิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล

เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ จัดนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลื่อกตั้ง การดำเนินการ งานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ จ.ส.อ. ไชโย บัวสด ณ วัดบันไดทอง จ.เพชรบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้าทอง ผบ.ศสร เป็นประธานการออกกำลังกายและพิธีมอบทุนให้กับชมรมกีฬาภายในหน่วยและชมนิทรรศการ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง การดำเนินการงานของรัฐบาล ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading