Month: March 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ

เมื่อ ๕ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๖๒๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีปิด กอ.ฝึกฯ และมอบสินน้ำใจแก่หน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการฝึกฯ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จว.ก.จ.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑ มี.ค. ๕๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้เครื่องหมายยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading