เดือน: เมษายน 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เว

Continue reading

พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และสอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๐๙

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เว

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลัง

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับ หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลัง

Continue reading