Month: April 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และสอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๗ นาย และ สอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ. จำนวน ๒ นาย ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี มารดา ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการ ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานกการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานการอบรม โรคลมแดด (Heat Stroke) หลักสูตร ครูทหารใหม่ ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลขข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความเรียบร้อยของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร. และได้กรุณามอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน เม.ย. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัวหลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

Continue reading

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับ หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกวดราคาจ้างจ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม สำหรับ หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางเก็บ สาลี

เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๒ เวลา ๒๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางเก็บ สาลี มารดาของ ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการสังกัด ผธก.รร.กสร.ศสร. ณ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานมอบทุนให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานมอบทุนให้กับบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ โดยผู้แทนหน่วยเป็นผู้รับมอบ และประชุม นขต.ศสร. ณ ห้องประชุม ศสร.

Continue reading