นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ เวลา๐๙๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ