เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๑ เม.ย. ๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ร่วมกับ อำเภอปราณบุรี จัดทำโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรวมพลังน้ำใจของจิตอาสา กับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ณ ลำห้วยแพรกตะลุย บ้านแพรกตะลุย หมู่ที่ ๖ ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์