อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๒ ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “

เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๒ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชาร ศสร. , หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ และ นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๒ ” เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” ณ หอประชุม ศร.