พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา สมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร.