พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะประธานชมรมแม่บ้าน ศสร. และเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายธนรัชต์ ตรวจเยี่ยมบุตรข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะประธานชมรมแม่บ้าน ศสร. และเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายธนรัชต์ ตรวจเยี่ยมบุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ