พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์ สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมนต์ สรงน้ำพระรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร.