พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

เมื่อ ๑๗ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณ ถนนเพชรเกษมหน้า ศสร. แห่งใหม่