พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี

เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ เก็บ สาลี มารดา ร.ท. คณิตศักดิ์ สาลี ข้าราชการ ศสร. ณ วัดวังพงก์ อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์