Day: April 30, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน้า บก.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และสอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๗ นาย และ สอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ. จำนวน ๒ นาย ณ

Continue reading