พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน และสอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ.

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๐๙๐๐ พ.อ. สิทธิชน นามสุข ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. มอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน ๗ นาย และ สอบเข้าศึกษาต่อ รร.นส.ทบ. จำนวน ๒ นาย ณ กศ.รร.กสร.ศสร.