พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี อำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หน้า บก.ศสร.