พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อม การรับทหารใหม่และญาติของทหารใหม่ประจำปี ๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.