ศูนย์การกำลังสำรอง

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เหลือ เฟื่องศิลา มารดา พ.ท. สมบัติ เฟื่องศิลา

เมื่อ ๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่เหลือ เฟื่องศิลา มารดา พ.ท. สมบัติ เฟื่องศิลา ข้าราชการ ศสร. ณ วัดหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธิ์ธาราม จ.ราชบุรี