พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดธรรมวารี โดยมีข้าราชการ , ลูกจ้าง , พลทหารกองประจำการ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ร่วมอย่างพร้อมเพียง