พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ศสร

เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง ศสร. ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์