พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค

เมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ ร.ต.หญิง นันทิพันธ์ุ บุนนาค ณ ห้องพิธีการ ศสร.