Day: May 28, 2019

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ศสร. ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.

Continue reading

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ศสร. ณ หมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรม ศีลธรรม ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๘ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร

Continue reading