เดือน: มิถุนายน 2019

พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานเปิดการ รับตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เว

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกเเป็นหน่วยเบื่องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ เว

Continue reading

พล.ท. กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เว

Continue reading