พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับพลกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับพลกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองร้อยฝึก รร.กสร.ศสร