พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมข้าราชการ ศสร. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อ ๕ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมข้าราชการ ศสร. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บก.ศสร.