Day: June 7, 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๗ มิ.ย. 62 เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามยิงปืนพก

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๗ มิ.ย. 62 เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมฯ กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี และ หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเพชรบุรี

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตรการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และ สป.ของใช้ส่วนตัว หลักสูตรการฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ๑ รายละเอียด ๒ รายละเอียด ๓

Continue reading