พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อ วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. สุริยน วิทวัสกุล รอง ผอ.กศ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะนักเรียนนายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๓ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบุรี และ หน่วยสัสดีอำเภอเมืองเพชรบุรี