พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๗ มิ.ย. 62 เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนพก หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ และกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามยิงปืนพก ศร.