พล.ท. กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

เมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. กฤษณ์ดนัย อิทธิมณฑล หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ณ สนามฝึก ศร. โดยมี พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ