พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานเปิดการ รับตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. รณฤทธิ์ มีจันที เสธ.ศสร. เป็นประธานเปิดการ รับตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจภายใน ครั้นที่ ๑ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พ.อ.อภิราม รามณัฐ รอง.เสธ.ศสร. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ