วัน: 1 กรกฎาคม 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินการฝึก นศท. ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับครูฝึก ศูนย์ฝึกย่อย นศท.มทบ. ๑๕ (ศสร.)

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading

นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา

Continue reading