ศูนย์การกำลังสำรอง

นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓

เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๒ และ รุ่นที่ ๕๓ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และคณะให้การต้อนรับ